Filipino idioms - updates

Rappler's latest stories on Filipino idioms

ARTICLE FINDER

[OPINYON] Isinulat habang nakahiga sa banig ng karamdaman at natauhan

Oct 24, 2019 - 5:00 PM

Hindi masama ang matauhan. Katunayan, dapat ngang paminsan-minsan ay matauhan tayo mula sa, halimbawa, lubos nating sinasambang pulitiko. Lumayo sa ideyang tagapagligtas ang pinuno.