Gawad Julian Cruz Balmaseda - updates

Rappler's latest stories on Gawad Julian Cruz Balmaseda

ARTICLE FINDER

P100,000 gantimpala naghihintay sa pinakamahusay na tesis at disertasyon sa wikang Filipino

Oct 07, 2019 - 9:55 PM

PRESS RELEASE: Tatanggap ang Komisyon sa Wikang Filipino ng mga lahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda hanggang Oktubre 11, 2019

KWF tumatanggap na ng lahok para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2019

Sep 04, 2019 - 3:16 PM

PRESS RELEASE: Maaaring magwagi ng P100,000 sa paggamit mo ng wikang Filipino sa iyong tesis/disertasyon

KWF tumatanggap na ng lahok para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2018

Dec 15, 2017 - 3:12 PM

PRESS RELEASE: Maaaring ipadala sa Komisyon sa Wikang Filipino ang mga tesis at disertasyon sa agham, matematika, agham panlipunan gamit ang iba't ibang wika sa Filipinas – hanggang Oktubre 5, 2018

Gawad Julian Cruz Balmaseda tumatanggap na ng mga lahok

Sep 02, 2015 - 4:10 PM

PRESS RELEASE: Ang gawad ay para sa pinakamahusay na tesis at disertasyon na isinulat gamit ang wikang Filipino para sa agham pangkalikasan agham panlipunan ng matematika at iba pang kaugnay na larangan

Larawan mula sa KWF website