Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan - updates

Rappler's latest stories on Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan

ARTICLE FINDER

Solons: Make Bonifacio our official national hero

Nov 29, 2013 - 9:20 PM

House Bill 3431 or the Andres Bonifacio Act of 2013 seeks to bestow the title to the Supremo of the Katipunan since no law officially gave that to Jose Rizal