writing system Philippines - updates

Rappler's latest stories on writing system Philippines

ARTICLE FINDER

[OPINYON] Much ado about baybayin

Apr 27, 2018 - 11:00 AM

Bakit inuuna natin ang pagpapasulat ng mga pangalan na parang kumikislot na bulate? Bigyan muna ng prayoridad ang iba pang mas mahalaga.